I Norge lever vi i et åpent, tolerant samfunn. Vi nøyer oss ikke med ytringsfrihet og demokrati; vi konstaterer gjerne, med stolthet, at vi faktisk har “mer” av begge deler. Det er da noe underlig ved hvor ofte det rettes verbale – og tidvis fysiske – angrep mot en av de mest harmløse gruppene som […]