Det diskuteres på Twitter om blant annet den moderne soldats rolle. Et spørsmål som reises er hvorvidt det er nødvendig for norske soldater å dra i krigstjeneste i utlandet på statens ordre for å sikre freden her hjemme. For å besvare dette kan det være fordelaktig å se kort på historien før en går videre […]