Etter terrorangrepet 22. juli har jeg forholdt meg relativt stille på nett. Dels har jeg ikke hatt stort å si, og dels har mye av det jeg ville si ikke egnet seg på trykk. Selv om måten Norge har kommet sammen på er uten sidestykke i etterkant av noe angrep jeg kan erindre, har en […]