Afrika er noe så spesielt som et helt kontinent preget av uro, mangel på stabilitet, korrupsjon, kriger, folkemord og sult – dette er i alle fall det inntrykk vi får presentert via mediene. Spesielt plaget er områdene sør for Sahara; en ørken som i seg selv er av interesse. Med et areal på omkring ni […]