Archive for January, 2010:

Om høyre og venstre

Etterhvert som samfunnet har utviklet seg, og flere saker har dukket opp på den politiske agenda, har den tradisjonelle høyre-venstre-aksen i politikken blitt mindre tydelig, og for mange kan det det virke vanskelig å orientere seg. Er for eksempel miljøvern en høyre- eller venstresak? Og hva med sykehuskøer, mobbing i skole og på arbeidsplasser, eller […]

Comments (2)

Multikulturell integrering

Audun Lysbakken sier til Aftenposten at norsk integreringspolitikk er relativt vellykket, som en replikk til egen kommentar om at den sosiale kontrollen på Grønland er uakseptabel. Han begrunner sin påstand om en vellykket integrering med at norske politikere “kan vise til gode resultater når det gjelder å få folk i jobb, å få folk til […]

Comments (1)

Modige karikaturer

Det heter seg på nynorsk at “United we stand, divided we fall”. Dette kan være verdt å tygge på for enkelte norske redaktører, da uttrykket neppe er noe mindre gyldig her enn andre steder. Nettavisen spør i dag om det er “spesielt modig å tråkke på andres religiøse følelser“, da i form av å publisere […]

Comments (1)

Unødig provokasjon av Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp tar avstand fra at Aftenposten igjen trykker en faksimile av karikaturtegningene av profeten Muhammed i dagens avis. Dette er ikke en konstruktiv måte å kjempe for religionsfriheten på. Jeg står for retten til religionsfrihet, men er skuffet over at Kirkens Nødhjelp angriper ytringsfriheten på en måte som unødig rakker ned på det journalister, […]

Comments Off

Mediemakt og ansvar

Etter at en 62 år gammel kvinne døde på Tøyen i Oslo søndag har norske medier nærmest slåss om å være først ute med å publisere alt materiale som kan være relevant til denne triste saken. Det vi har blitt fortalt er at kvinnen døde, samt at ambulansen ankom sent, som skyldtes av at nødpersonalet […]

Comments (1)

Alle dyr er like…

Kultur- og debattredaktør Knut Olav Åmås i Aftenposten skriver i en kommentar om homofiles rettigheter at “alle minoriteter er i fundamentalt samme situasjon og trenger samme type likestilling”, og at en generell enighet om dette er av avgjørende betydning for homofiles situasjon fremover. Dette vil jeg påstå er en heller lite reflektert uttalelse, en påstand […]

Comments (1)